FOTOGRAFIE

 

 

Oswobodzenie Śląska Zaolziańskiego przez Wojska Polskie w październiku 1938
mal. Jerzy Kossak