INFORMACJE O WYSTAWIE

Prezentacja wystawy
“Zaolzie 1938. Dokumenty-relacje-opinie”
trwającej od 3 października 2003 do 23 stycznia 2004 r.

Wystawę przygotowali: Stefan Król, Anna Rusnok

Materiały na wystawie pochodzą ze zbiorów:
Archiwum Państwowego w Katowicach. Oddział w Cieszynie
Książnicy Cieszyńskiej
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

oraz od osób prywatnych:
Józefa Chmiela
p. Cienciały
Bronisława Firli
Stanisława Gajdzicy
Tadeusza Kopoczka
Eugeniusza Kozaka
Joanny Matysiak
Andrzeja Michejdy
Barbary Michejdy-Pinno
Antoniego Tomicy
Stanisława Zahradnika