Wizyty najwyższych władzRzeczypospolitej na Zaolziu po jego przyłączeniu do Polski. Prezydent Ignacy Mościcki, minister Józef Beck i marszałek Edward Rydz-Śmigły