Wkroczenie wojska polskiego do południowej części Śląska Cieszyńskiego. Trzyniec, Bystrzyca, Gnojnik, Jabłonków